Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
luomuwiki:luomumaidontuotanto [2019/03/12 11:04]
terhi_taulavuori [Luomuvasikasta lupaavaksi hiehoksi]
luomuwiki:luomumaidontuotanto [2019/04/24 12:27] (nykyinen)
terhi_taulavuori
Rivi 1: Rivi 1:
 ====== Kotieläintuotanto - luomumaidontuotanto ====== ====== Kotieläintuotanto - luomumaidontuotanto ======
 +
 +Valtakunnallisesti luomumaidontuotanto on ollut tasaisessa kasvussa. Luomumaidon tuotanto lisääntyi v. 2018 10 prosenttia toisin kuin tavanomaisen maidon tuotanto, joka laski 0,5 %. Vuonna 2018 meijereihin toimitettiin yhteensä luomumaitoa vajaa 69 miljoonaa litraa, mikä on 3% kokonaismeijerimaitomäärästä. ​
 +
 +Suomessa ollaan pääsemässä samalle kasvun uralle, joka on ollut havaittavissa jo muutaman vuoden ajan erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Haasteena on saada tuotannon lisääntyminen pysymään samassa tahdissa markkinoiden kasvun kanssa. Luomumaidontuotantoon siirtyminen on useamman vuoden prosessi, joten tarvetta tulee pystyä ennakoimaan hyvissä ajoin. Luomutuotannosta kiinnostuneiden tilojen siirtyminen tuotantotapaan tulee suunnitella huolellisesti,​ jotta siirtyminen tapahtuu hallitusti. Jo luomutuotannossa olevien maitotilojen tuotannon kehittäminen on jatkuva prosessi.
 +
 +Luomuun siirtymisen ja tilan luomumaidontuotannon kehittämisen kannustimeksi tarvitaan hyviä esimerkkejä onnistumisista luomutiloilla. Tähän artikkeliin on koottu luomumaidontuotannon keskeisiin kysymyksiin liittyvä tietämys käytännön läheisiksi tietopaketeiksi. Tietopaketeissa on hyödynnetty kotimaisen tiedon ja käytäntöjen lisäksi Pohjoismaissa kehitettyjä valmiita toimivia malleja. ​
 +
  
  ==== Vaihtoehtoja luomutilojen rehuntuotantoon ====  ==== Vaihtoehtoja luomutilojen rehuntuotantoon ====
  
-Luomukotieläintuotannossa on mahdollista hyödyntää nykyistä laajempaa kasvivalikoimaa. Kasvivalikoiman monipuolistaminen mahdollistaa viljelyvarmuuden ja satotasojen parantamisen,​ lisää kotoista valkuaista karkearehustuksen kautta sekä löytää uusia seosvaihtoehtoja erilaisille lohkoille. ​+Luomukotieläintuotannossa on mahdollista hyödyntää nykyistä laajempaa kasvivalikoimaa. Kasvivalikoiman monipuolistaminen mahdollistaa viljelyvarmuuden ja satotasojen parantamisen,​ lisää kotoista valkuaista karkearehustuksen kautta sekä löytää uusia seosvaihtoehtoja erilaisille lohkoille. Luomukotieläintilojen rehuntuotantoon soveltuvia kasvilajeja ovat esimerkiksi keltamaite, kevätruisvehnä,​ rehukattara,​ rehumailanen,​ sikuri, vuohenherne sekä yrtit nurmissa
  
  
Rivi 41: Rivi 48:
 {{:​luomuwiki:​webinaari_22112018.pdf|Luomulypsylehmä terveenä uudelle tuotantokaudelle -webinaariesitys}} {{:​luomuwiki:​webinaari_22112018.pdf|Luomulypsylehmä terveenä uudelle tuotantokaudelle -webinaariesitys}}
  
 +Ketoosi on energia-aineenvaihdunnan häiriö, joka ilmenee, kun lehmälle syntyy n. 2 – 6 vkoa poikimisen jälkeen negatiivinen energiatase. Lisätietoa ketoosin ennaltaehkäisystä: ​
  
 +{{:​luomuwiki:​tietokorttiketoosi.pdf|Tietokortti ketoosi}}
 +
 +Poikimahalvaus on kalsiumaineenvaihdunnan häiriö, joka syntyy kun, poikimisen jälkeen kalsiumin tarve kasvaa suuremmaksi mitä elimistön irrottama kalsiumin määrä rehusta ja luustosta on. Lisätietoa laidunhalvauksen ennaltaehkäisystä:​
 +
 +{{:​luomuwiki:​tietokorttipoikimahalvaus2.pdf|Tietokortti poikimahalvaus}}
 +
 +Utaretulehdus syntyy, kun lehmän ihon omia tai ympäristön bakteereita pääsee vedinkanavan läpi utareeseen ja utareen puolustusmekanismit eivät pysty tuhoamaan bakteereita riittävän nopeasti. Lisätietoa utaretulehduksen ennaltaehkäisystä:​
 +
 +{{:​luomuwiki:​tietokorttiutaretulehdus2.pdf|Tietokortti utaretulehdus}}
  
  
Rivi 62: Rivi 79:
  
 {{:​luomuwiki:​luomuvasikkawebinaari_21022019.pdf|Luomuvasikasta lupaavaksi hiehoksi -webinaariesitys}} {{:​luomuwiki:​luomuvasikkawebinaari_21022019.pdf|Luomuvasikasta lupaavaksi hiehoksi -webinaariesitys}}
 +
 ==== Enemmän irti luomumaitotilan laidunnurmista ==== ==== Enemmän irti luomumaitotilan laidunnurmista ====
 +
 +Luomumaitotilat voivat parantaa merkittävästi toimintansa kannattavuutta tehokkaasti hoidetun laidunnuksen avulla. ​
 +Laidunnus parantaa eläinten hyvinvointia ja tuotosta sekä peltoalan tehokasta käyttöä ja pienentää karkearehuvarasto- ja lantalainvestointeja. Erittäin suuri merkitys laidunnuksella on luomun imagon ylläpidossa. Tähän tietopakettiin on koottu tietoa, kuinka laidunnus saadaan toimimaan tehokkaasti luomumaitotiloilla kaikissa tilakokoluokissa.
 +
 +[[https://​youtu.be/​l8X94Z4AgTA?​t=84|Enemmän irti luomumaitotilan laidunnurmista -webinaarin tallenne]].
 +
 +{{:​luomuwiki:​laidunwebinaari_4.4.2019.pdf|Enemmän irti luomumaitotilan laidunnurmista -webinaarin esitys}}
 +
 +Luonnonmukaisessa tuotannossa nautojen kasvatuksen tulee sääolosuhteiden mukaan perustua mahdollisimman paljon laiduntamiseen ja laitumien hyväksikäyttöön ruokinnassa. Pääsääntö on, että laidunkaudella tulee kaikkien nautojen päästä päivittäin laitumelle. Tästä voidaan poiketa vain erikseen määritellyissä tapauksissa. Lisätietoa laidunnuksesta:​
 +
 +{{:​luomuwiki:​tietokorttilaidun.pdf|Tietokortti Laidunnus.pdf}}
 +
 +[[luomuwiki:​luomulaidun|]]
 +
 +
  
  

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.