Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Viimeisin revisio Both sides next revision
luomuwiki:savimaiden_siirto [2016/01/13 09:58]
maija
luomuwiki:savimaiden_siirto [2016/01/13 10:07]
maija [1. Perusparannukset]
Rivi 5: Rivi 5:
 === A. Ojitus === === A. Ojitus ===
  
-Ojituksella pohjavesi tulee saada riittävän alas: piiri- ja sarkaojat ​perataan tarvittaessa ja mielellään jo tavanomaisen viljelyn viimeisinä vuosina.+Ojituksella pohjavesi tulee saada riittävän alas: piiri- ja sarkaojat ​pidetään kunnossa.
  
 Salaojituksen kunnostus ja täydennys tarvittaessa:​ Salaojituksen kunnostus ja täydennys tarvittaessa:​
Rivi 16: Rivi 16:
 Muotoilemalla lohko hyvin pintavedet ohjataan pois pellolta. Sillä on suuri merkitys monivuotisten kasvien talvehtimiselle ja myös kevätviljojen kasvulle. Ojien perkauksen yhteydessä ajetaan ojamaat painanteisiin. "​Vesitaskujen"​ syntymisen estämiseksi ojamaat on ajettava riittävän tasan ja kauas. Muotoilemalla lohko hyvin pintavedet ohjataan pois pellolta. Sillä on suuri merkitys monivuotisten kasvien talvehtimiselle ja myös kevätviljojen kasvulle. Ojien perkauksen yhteydessä ajetaan ojamaat painanteisiin. "​Vesitaskujen"​ syntymisen estämiseksi ojamaat on ajettava riittävän tasan ja kauas.
  
-Kyntötekniikkaa ​soveltaen lisätään kuvion pyöreyttä tai rinteen kaltevuutta tapauksesta riippuen:+Muokkaustekniikkaa ​soveltaen lisätään kuvion pyöreyttä tai rinteen kaltevuutta tapauksesta riippuen:
  
   * kuvion kyntö sisäänpäin useana vuonna kunnes riittävä pyöreys saavutetaan. Kyntöön voidaan käyttää sarka-auraa. Se on kääntöauraa kevyempi, joten tiivistymisriski on pienempi.   * kuvion kyntö sisäänpäin useana vuonna kunnes riittävä pyöreys saavutetaan. Kyntöön voidaan käyttää sarka-auraa. Se on kääntöauraa kevyempi, joten tiivistymisriski on pienempi.
   * rinteen kyntö kääntöauralla useampana vuonna ylärinteeseen päin    * rinteen kyntö kääntöauralla useampana vuonna ylärinteeseen päin 
   * sarkojen kyntö pyöreiksi tai kaltevaksi   * sarkojen kyntö pyöreiksi tai kaltevaksi
 +  * Tasauslana, jota ohjataan GPS-tekniikalla
  
 === C. Maan rakenteen hoito === === C. Maan rakenteen hoito ===
Rivi 29: Rivi 30:
   * viivästetty kylvö, annetaan maan kuivua vielä yksi ns. hermopäivä,​ jopa viikko   * viivästetty kylvö, annetaan maan kuivua vielä yksi ns. hermopäivä,​ jopa viikko
   * viljelykiertoon riittävästi maanrakennetta parantavia kasveja: 2-3-vuotiset apilanurmet,​ syysviljat ​   * viljelykiertoon riittävästi maanrakennetta parantavia kasveja: 2-3-vuotiset apilanurmet,​ syysviljat ​
-  * kyntöanturan ​murtaminen esim. kyntäen väliaikaisesti tavallista syvempään,​ tai käyttäen esim. vaon pohjaa murtavia lisäteriä. Kun kyntöantura ​on murrettu ja läpäisee vettä, on tärkeää viljellä syväjuurisia kasveja ​ja vaihdella kyntösyvyyttä,​ jotta ei muodosteta uutta anturaa.+  * tiivistymien ​murtaminen esim. kyntäen väliaikaisesti tavallista syvempään,​ tai käyttäen esim. vaon pohjaa murtavia lisäteriä ​tai jankkurointia. Kun tiivistymät ​on murrettu ja maa läpäisee vettä, on tärkeää viljellä syväjuurisia kasveja.
  
 === D. Happamuus === === D. Happamuus ===
  
-Siirtymisen alussa mahdollisimman nopeasti ​poistetaan pellon happamuutta 6-9 tonnin kertakalkituksella. Tavoite on, että kivennäismaiden pH on 6.ja eloperäisten maiden pH on 6.2 tai vähän suurempi.+Savimailla ​poistetaan pellon happamuutta 6-9 tonnin kertakalkituksella. Tavoite on, että kivennäismaiden pH on 6.ja eloperäisten maiden pH on 6.0.
  
 Nurmi, varsinkin ennen syysviljan kylvöä, sekä syysviljan sänki kantavat hyvin kalkinlevittimen eikä pellon rakenne mene sen painosta huonoksi. Nurmi, varsinkin ennen syysviljan kylvöä, sekä syysviljan sänki kantavat hyvin kalkinlevittimen eikä pellon rakenne mene sen painosta huonoksi.

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.