Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
luomuwiki:terminologiaa [2017/08/31 12:57]
terhi_taulavuori
luomuwiki:terminologiaa [2019/04/17 13:22] (nykyinen)
pirkko_t
Rivi 4: Rivi 4:
  
 **Asiakirjaselvitys:​** Todistus valvontajärjestelmään kuulumisesta (luomutodistus). Tulee tilalle luomutarkastuspäätöksen mukana. Kopio kulkee luomutuotteen mukana omistajan vaihtuessa. Julkinen **Asiakirjaselvitys:​** Todistus valvontajärjestelmään kuulumisesta (luomutodistus). Tulee tilalle luomutarkastuspäätöksen mukana. Kopio kulkee luomutuotteen mukana omistajan vaihtuessa. Julkinen
-asiakirja, joka löytyy myös internetistä:​ [[www.evira.fi/yhteiset/luomu]]+asiakirja, joka löytyy myös internetistä:​ [[https://​palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/]]
  
 **Laajaperäisyysselvitys:​** Paljonko lantaa luovuttavalla tilalla on eläinyksiköitä lannan levityspinta-alaa kohti (tilan oma pinta-ala + lantaa vastaanottavien tilojen pinta-alat yhteensä). Jos lopputulos **Laajaperäisyysselvitys:​** Paljonko lantaa luovuttavalla tilalla on eläinyksiköitä lannan levityspinta-alaa kohti (tilan oma pinta-ala + lantaa vastaanottavien tilojen pinta-alat yhteensä). Jos lopputulos
Rivi 10: Rivi 10:
 tilalle hankittu karjalanta ja sen käytön perusteet (esim. Ravinnetarvelaskelma). Vastaanotettavasta lannasta pyydetään aina käyttöön voimassa oleva Lanta-analyysi. On huomioitava,​ että myös oman tilan tavanomaisten eläinten lannan käyttö on täydennyslannoitusta. tilalle hankittu karjalanta ja sen käytön perusteet (esim. Ravinnetarvelaskelma). Vastaanotettavasta lannasta pyydetään aina käyttöön voimassa oleva Lanta-analyysi. On huomioitava,​ että myös oman tilan tavanomaisten eläinten lannan käyttö on täydennyslannoitusta.
  
-**Luomusitoumus:​** (aiemmin luomusopimus) haetaan paikalliselta ELY-keskukselta luomuun siirryttäessä. Sitoumukseen liittyvää luomukorvausta haetaan vuosittain maataloustukihaun yhteydessä. Tuen maksun edellytyksenä ovat Eviran ​tuotantoehtojen ja luomusitoumusehtojen noudattaminen. Sitoumus edellyttää luomuvalvontajärjestelmään liittymistä.+**Luomusitoumus:​** (aiemmin luomusopimus) haetaan paikalliselta ELY-keskukselta luomuun siirryttäessä. Sitoumukseen liittyvää luomukorvausta haetaan vuosittain maataloustukihaun yhteydessä. Tuen maksun edellytyksenä ovat Ruokaviraston ​tuotantoehtojen ja luomusitoumusehtojen noudattaminen. Sitoumus edellyttää luomuvalvontajärjestelmään liittymistä.
  
 **Luomusuunnitelma:​** Asiakirjakokonaisuus,​ jossa kuvataan, kuinka luomutuotantoehtoja tilalla käytännössä toteutetaan. Suunnitelmaan kirjataan mitä tilalla tuotetaan, missä tuotteet käsitellään ja tapahtuuko kaikki toiminta luomutilalla. Siinä kuvataan myös, kuinka kasvien ravinnetarve täytetään ja miten rikkakasvit,​ kasvitaudit ja tuholaiset pidetään hallinnassa. Tuotteiden varastointi,​ käsittely ja kuljetukset kuvataan erityisen tarkkaan, jos tilalla on rinnakkaisviljelyä tai mukana on luomukotieläintuottajia tai muita kuin luomutoimijoita. **Luomusuunnitelma:​** Asiakirjakokonaisuus,​ jossa kuvataan, kuinka luomutuotantoehtoja tilalla käytännössä toteutetaan. Suunnitelmaan kirjataan mitä tilalla tuotetaan, missä tuotteet käsitellään ja tapahtuuko kaikki toiminta luomutilalla. Siinä kuvataan myös, kuinka kasvien ravinnetarve täytetään ja miten rikkakasvit,​ kasvitaudit ja tuholaiset pidetään hallinnassa. Tuotteiden varastointi,​ käsittely ja kuljetukset kuvataan erityisen tarkkaan, jos tilalla on rinnakkaisviljelyä tai mukana on luomukotieläintuottajia tai muita kuin luomutoimijoita.
  
-**Luomuvalvonta:​** ​Eviran ​luomuvalvontaan ​liitytään ​Luomuvalvontalomakkeella 1, joka toimitetaan ELY-keskukseen liitteineen. Samalla sitoudutaan noudattamaan luomutuotannon ehtoja. Ehtojen noudattaminen varmistetaan vuosittaisella luomutarkastuksella,​ jonka ELY-keskus toimeksiantaa ja tekee tuotantotarkastuspäätöksen. Valvonnalla varmistetaan,​ että luomu pysyy luomuna jokaisessa vaiheessa pellolta pöytään. Kuulumalla luomuvalvontaan ja noudattamalla tuotantoehtoja tilan tuotteita voi myydä luomutuotteina. Tuotantotarkastus tehdään vaikka tila ei tekisikään luomusitoumusta ja hakisi luomutukea. Luomutuotteita ei voi markkinoida kuulumatta luomuvalvontaan.+**Luomuvalvonta:​** ​Ruokaviraston ​luomuvalvontaan ​ilmoittaudutaan mukaan ​Luomuvalvontalomakkeella 1, joka toimitetaan ELY-keskukseen liitteineen. Samalla sitoudutaan noudattamaan luomutuotannon ehtoja. Ehtojen noudattaminen varmistetaan vuosittaisella luomutarkastuksella,​ jonka ELY-keskus toimeksiantaa ja tekee tuotantotarkastuspäätöksen. Valvonnalla varmistetaan,​ että luomu pysyy luomuna jokaisessa vaiheessa pellolta pöytään. Kuulumalla luomuvalvontaan ja noudattamalla tuotantoehtoja tilan tuotteita voi myydä luomutuotteina. Tuotantotarkastus tehdään vaikka tila ei tekisikään luomusitoumusta ja hakisi luomutukea. Luomutuotteita ei voi markkinoida kuulumatta luomuvalvontaan.
  
 **Myyntikasvi:​** Luomusitoumuksen ehdot edellyttävät,​ että luomukasvinviljelytila sitoutuu myyntikasvien tuottamiseen. Myyntikasveja tulee viljellä vähintään 30 prosentilla sitoumusalasta sitoumuskauden **Myyntikasvi:​** Luomusitoumuksen ehdot edellyttävät,​ että luomukasvinviljelytila sitoutuu myyntikasvien tuottamiseen. Myyntikasveja tulee viljellä vähintään 30 prosentilla sitoumusalasta sitoumuskauden
Rivi 24: Rivi 24:
 kalkki, siemenet ym. (yhteys lohkokirjanpitoon). Varaston tase eli varaston suuruus saadaan vähentämällä tuotetuista ja hankituista kokonaismääristä luovutetut, myydyt ja käytetyt tuotteet. Kirjanpito tarkastetaan tuotantotarkastuksen yhteydessä. Myös yhteys annettuihin vakuutuksiin tai viljapasseihin täytyy olla selvitettynä,​ eli esimerkiksi eränumerot merkitään myös varastokirjanpitoon. Lantaa ei tarvitse merkitä. kalkki, siemenet ym. (yhteys lohkokirjanpitoon). Varaston tase eli varaston suuruus saadaan vähentämällä tuotetuista ja hankituista kokonaismääristä luovutetut, myydyt ja käytetyt tuotteet. Kirjanpito tarkastetaan tuotantotarkastuksen yhteydessä. Myös yhteys annettuihin vakuutuksiin tai viljapasseihin täytyy olla selvitettynä,​ eli esimerkiksi eränumerot merkitään myös varastokirjanpitoon. Lantaa ei tarvitse merkitä.
  
-**Vaatimuksenmukaisuusvakuutus:​** Luomuviljelijän vakuutus siitä, että tilalta lähtevä tuote-erä on luomutuotettua tai siirtymävaihetuote SV2. [[https://​www.evira.fi/yhteiset/luomu/​luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/​]]+**Vaatimuksenmukaisuusvakuutus:​** Luomuviljelijän vakuutus siitä, että tilalta lähtevä tuote-erä on luomutuotettua tai siirtymävaihetuote SV2. [[https://​www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/​oppaat-ja-lomakkeet/​yritykset/​luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/​]]
  
 **Viljapassi:​** Viljapassi on viljalähete tai kuormakirja,​ jota käytetään tietojen siirrossa, kun viljaerä myydään ja toimitetaan tilalta vastaanottajan varastoon. Sitä voidaan käyttää myös öljy- ja palkokasvien **Viljapassi:​** Viljapassi on viljalähete tai kuormakirja,​ jota käytetään tietojen siirrossa, kun viljaerä myydään ja toimitetaan tilalta vastaanottajan varastoon. Sitä voidaan käyttää myös öljy- ja palkokasvien
 toimituksissa. Luomutuotteita kuljetettaessa se korvaa vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja saateasiakirjan. Liitteeksi laitetaan asiakirjaselvitys*. Viljapassi löytyy Vyr:n internet-sivuilta:​ [[http://​www.vyr.fi/​fin/​viljelytietoa/​viljapassi/​]] toimituksissa. Luomutuotteita kuljetettaessa se korvaa vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja saateasiakirjan. Liitteeksi laitetaan asiakirjaselvitys*. Viljapassi löytyy Vyr:n internet-sivuilta:​ [[http://​www.vyr.fi/​fin/​viljelytietoa/​viljapassi/​]]
  
-Lisätietoja valvonnasta ja luomuehdoista löytyy ​ohjeiden ​lisäksi paljon mallipohjia täyttöohjeineen. Lisäksi sinne kootaan vuosittaiset luomuviljelijäkirjeet.  +Lisätietoja valvonnasta ja luomuehdoista löytyy ​Ruokaviraston nettisivuilta www.ruokavirasto.fi. Ohjeiden ​lisäksi ​siellä on paljon mallipohjia täyttöohjeineen. Lisäksi sinne kootaan vuosittaiset luomuviljelijäkirjeet. ​
-www.evira.fi → Tietoa Evirasta → Lomakkeet ja ohjeet → Luomu.+
  
-Malliasiakirjoja ja -lomakkeita löytyy Eviran internet-sivuilta:​ 
-www.evira.fi → Lomakkeet ja ohjeet → Luomu → Valvontaan hakeminen 
-www.evira.fi → Lomakkeet ja ohjeet → Luomu → Ilmoitukset luomuvalvonnalle 
-www.evira.fi → Lomakkeet ja ohjeet → Luomu → Lupahakemukset 
-www.evira.fi → Lomakkeet ja ohjeet → Luomu → Mallipohjat luomutoimijoille 
-www.evira.fi → Lomakkeet ja ohjeet → Luomu → Tarkastus 
  
 **Lisätietoa erikasvien viljelystä** **Lisätietoa erikasvien viljelystä**

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.