Siirtyminen luomutuotantoon - eläinten hakeminen luomuvalvontaan ja luomusitoumus eläintuotannosta

Luomutuotanto on Suomessa valvottua tuotantoa, joten mikäli tilan eläintuotteita halutaan markkinoida viittauksin luomutuotantoon, ilmoittaudutaan niiden osalta valvontajärjestelmään.

Valvontaan liittyminen

Yleisimmin tilan eläimet siirretään luonnonmukaiseen tuotantoon sen jälkeen kun on ensin siirretty pellot ja todettu, että luomutuotanto on ”oma juttu”. Pellot ja eläimet voivat myös lähteä siirtymään luomuun yhtäaikaisesti. Luomutuotantoon siirtyminen eläinten osalta alkaa, kun ne haetaan mukaan valvontajärjestelmään (Ruokaviraston Luomuvalvontalomakkeet 1 ja 1d). Katso eri eläinten siirtämisestä luomuun lisätietoja.

Haettaessa eläimiä luomuvalvontaan hakemukseen liitetään mm.:

  • pohjapiirros käytössä olevista rakennuksista (sisältäen tiedot eläinten käytössä olevista sisätilan pinta-aloista, ikkunapinta-aloista ym. tuotantoehtojen kannalta oleellisista mitoista)
  • kuvaus ulkotarhoista ja -jaloittelualueista sekä laitumista, jotka eivät ole mukana peltojen viljelykierrossa (maisema- ja perinnebiotooppialueet yms.)
  • eläinten luomusuunnitelma eli hoitosuunnitelma, mistä selviää kuinka luomutuotantoehtoja on tilalla käytännössä tarkoitus noudattaa.

Tilalle tehdään eläinpuolen alkutarkastus, missä selvitetään, onko tilalla olemassa edellytykset noudattaa tuotantoehtoja. Alkutarkastuksen ja myöhemmin myös vuosittaisten tuotantotarkastusten yhteydessä käydään läpi tilan kirjanpito. Muistiinpanot tulee tehdä mm. tilalle hankituista, tuotetuista ja käytetyistä tuotantopanoksista, eläinten hankinnasta ja siirtymävaiheen kestosta, lääkkeiden käytöstä ja eläinten ulkoilusta. Täältä löydät tarkemman kuvauksen muistiinpanovaatimuksista.

Jatkossa tilalle tehdään kerran vuodessa tuotantotarkastus, jonka yhteydessä varmistetaan tuotantoehtojen noudattaminen kasvi- ja eläintuotannossa. Lisäksi tilalle saatetaan tehdä ylimääräinen tarkastus, joita vuosittain kohdistetaan tietylle prosenttiosuudelle valvontajärjestelmään kuuluvista tiloista.

Luomukotieläinsitoumus

Valvontajärjestelmä ja luomusitoumus ovat kaksi eri asiaa. Tila voi kuulua pelkästään luomuvalvontaan eläinten osalta, jolloin niistä saatavat tuotteet voi markkinoida luomuun viittaavin merkinnöin. Saadakseen luomukorvausta eli hehtaariperusteista luomukotieläintukea, on tilan tehtävä erikseen Ely-keskuksen kanssa sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta. Sitoumuksen teon ehtona on valvontajärjestelmään kuuluminen.

Jos tilalla on jo voimassa oleva sitoumus luonnonmukaisesta kasvituotannosta, voidaan sitoumus muuttaa kesken kauden eläinsitoumukseksi. Jos tila ei ole aiemmin tehnyt sitoumusta, haetaan sitä lomakkeella 215 vuosittaisen hakuohjeen mukaisesti. Sitoumus tehdään viideksi vuodeksi ja sen myötä tila saa peltopuolen luomukorvauksen 160 €/ha ja lisäksi eläinpuolen luomukorvauksen 134 €/ha (kun eläintiheys on väh. 0,3 ey/sitoumus-ha). Sitoumuksen teon edellytyksenä on, että viljelijä on hankkinut vähintään kahden päivän koulutuksen luonnonmukaisesta eläintuotannosta (tämä tarvitaan kasvipuolen sitoumuksen edellyttämän viiden päivän lisäksi). Lisätietoja sitoumuksesta ja sen teosta löytyy Ruokaviraston nettisivuilta.


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.