Peltoviljely - humuksen merkitys

Kestohumus on tummaa orgaanista ainesta, joka on mikrobiologisen hajotuksen ja rakentamisen tuloksena muuntunut kestävään muotoon (kestää mikrobiologista hajotusta). Se on varsin vanhaa (25-500 vuotta) ja toimii varsinaisena ruokamullan runkona ja yleisenä viljelyn helpottajana. Maan kestävän mururakenteen luo aito muru, joka syntyy humus- ja savihiukkasista kastematojen ja maan mikrobiologisen toiminnan tuloksena.

Humus

 • lisää maan vedenvarastoimiskykyä
 • parantaa veden kulkua
 • tasaa kasvien veden saantia
 • parantaa maan ravinteiden varastoimiskykyä
 • estää huuhtoutumista ja eroosiota
 • alentaa korkeaa johtolukua
 • vähentää happamuuden haittoja
 • lisää maan muruisuutta
 • lisää maan ilmavuutta ja ilmanvaihtoa
 • helpottaa muokkausta
 • parantaa maan tiivistymisen kestävyyttä
 • lisää pieneliöiden ja matojen viihtymistä maassa,
 • jolloin ravinteita muuttuu kasveille käyttökelpoiseen muotoon
 • toimii hiilidioksidin raaka-aineena.

Humuspitoinen maa auttaa kasvia kasvamaan epäedullisissa olosuhteissa:

 • juurten hapenpuute
 • kuivuus
 • valon puute
 • kuumuus ja halla
 • kasvitautien uhka
 • liikaa lannoitteita
 • korkea suolapitoisuus
 • epätasainen ravinteiden saanti

Luomuviljelyn tavoitteena on pellon korkea humuspitoisuus hoitamalla maan rakennetta, kalkitsemalla, välttämällä syvään kääntämistä ja kompostoimalla lanta.

Peltomaan humuspitoisuuden nosto sitoo hiiltä maaperään ja hillitsee siten osaltaan ilmastonmuutosta.


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.