Kotieläintuotanto - porsas- ja sianlihantuotanto

Luomusikaa voidaan tuottaa tilalla, jolla myös kasvinviljely on luonnonmukaista ja tila kuuluu luomuvalvontaan.

Rehuntuotannon suhteen sikatilalla edellytetään vähintään 20%:n omavaraisuutta. Jos omalla tilalla ei tähän pinta-ala riitä, luomurehu voidaan tuottaa yhteistyössä muiden saman alueen luomutilojen tai rehualan toimijoiden kanssa. Sikatilojen rehuista vähintään 20 % voi siten olla peräisin paikalliselta, saman alueen, teollisia rehuja valmistavalta toimijalta. Riittävän rehunsaannin turvaamiseksi tavoitellaan kutenkin yleensä mahdollisimman suurta omavaraisuutta tilan omalla tuotannolla.

Sikala

Sisä- ja ulkotiloja koskevat vähimmäisvaatimukset löytyvät Ruokaviraston kotieläintuotantoehtojen liitteistä. Luomusikaloissa ei käytetä täysritiläkarsinoita, sillä sialla tulee aina olla puolet lattia-alan vähimmäisvaatimuksesta kiinteää. Sioille käytetään aina jotain eloperäistä kuiviketta. Tilaa sioille tarvitaan tavanomaista enemmän.

Eläin Sisäpinta-ala m2/eläin Ulkotarhan pinta-ala m2/eläin (vapaa pääsy)
Porsinut emakko max 40pv:n ikäisten porsaiden kanssa 7,5 2,5
LIhasika alle 50 kg 0,8 0,6
Lihasika alle 85 kg 1,1 0,8
Lihasika alle 110 kg 1,3 1,0
Lihasika yli 110 kg 1,5 1,2
Porsaat yli 40 pv, enintään 30 kg 0,6 0,4
Siitossiat, joutilas emakko 2,5 1,9
Siitossiat, karju 6,0 8,0
Siitossiat, karju, jos karsinaa käytetään astutukseen 10

Ikkunapinta-alaa tai muita valoaukkoja on sikalassa noin 5% lattiapinta-alasta laskettuna. Luomusiat pääsevät ulkoilemaan vähintään toukokuusta lokakuuhun joko laitumelle tai tarhaan. Kiinteäpohjainenkin jaloittelutarha on sallittu, mikäli sioille annetaan sinne reilusti tongittavaa esim. turvetta. Ulkoilusta voidaan tilapäisesti luopua esim. pakkaskelin tai tarhan liukkauden vuoksi. Sikojen laidunnuskin onnistuu, kun niille on riittävästi pinta-alaa käytettävissä.

Eläinten hankinta

Luomuohjeiden mukaan sikojen tulee olla pääsääntöisesti peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta. Ilman poikkeuslupaa voidaan kuitenkin tavanomaisesta tuotannosta hankkia siitoskarjuja. Myös porsimattomia, nuoria siitosemakoita voidaan hankkia tavanomaiselta tilalta enintään 20 % täysikasvuisten sikojen määrästä, jos luomulaatuisia ei ole saatavilla. ELY-keskuksesta on mahdollista hakea lupaa myös korkeampaan prosenttiin esim. tuotannon laajennuksen tai rodun vaihdon yhteydessä.

Käytännössä luomulihasikalat voivat hankkia porsaita:

  • Välityksestä toiselta luomusikatilalta
  • Omasta porsastuotannosta - yhdistelmätuotanto soveltuu luomusikojen tuotantoon hyvin

Sikojen ruokinta

Pääsääntö on, että siat ruokitaan luonnonmukaisesti tuotetulla rehulla, ja mieluiten omalla tilalla tuotetuilla rehuilla. Tavanomaisesti tuotettua, GMO-vapaata rehua saa siirtymäkaudella 31.12.2020 asti käyttää 5 prosenttia rehun kuiva-aineesta laskettuna 12 kk:n jaksolla (päiväannoksesta enintään 25 %). Tavanomaisesti tuotetun rehun käyttö edellyttää, että toimija voi osoittaa, ettei luonnonmukaisesti tuotettua rehua ollut saatavilla rehua hankittaessa. Kivennäisiä ei lasketa maatalousperäisiin rehuihin mukaan. Ensimmäisen vuoden siirtymävaiherehuna voi syöttää vain oman pellon karkearehua tai valkuaiskasveja enintään 20 % kuiva-aineesta. Oman tilan toisen vuoden siirtymävaiherehua voi käyttää 100 %, mutta jos osa siirtymävaiherehusta ostetaan, on maksimimäärä 30 % rehun kuiva-aineesta. Kaikkien sikojen ruokintaan lisätään päivittäin karkearehua.

Possujen ruokintaan kuuluu luonnollista maitoa vähintään 40 päivän ajan. Mikäli emän maito ei riitä, voidaan possuille toistaiseksi tarvittaessa antaa tavanomaisia juomarehuja yllämainittujen tavanomaisen rehun maksimikäyttömäärien rajoissa.

Rehuviljaa kuluu luomusiallakin runsaasti ja sen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Viljelyssä suositaan satovarmuuden vuoksi seosviljoja, esimerkiksi ohra-kaura- herneseoksia. Palkokasvit soveltuvat sioille hyvin ja niiden avulla luomusikojen valkuaisruokinta saadaan kohtuullisen hyväksi. Soijapuriste on sallittu rehuraaka-aine, mikäli se ei ole geenimanipuloitua. Sioille voidaan tarpeen mukaan antaa myös synteettisiä vitamiineja.

Sikojen hoito

Luomueläinten hoidossa tulee noudattaa luomun tuotantoehtoja ja eläinsuojelusäädöksiä. Luomussa on sallittu alle 7 vrk karjuporsaan kastraatio eläinlääkärin arvioimaa kivunlievitystä käyttäen. Porsaiden kulmahampaat voidaan hioa, mikäli emakoilla on todettu nisävaurioita. Toimenpidettä ei saa käyttää rutiininomaisesti, vaan sekä porsaiden että imettävien emakoiden hoitoa, pito-olosuhteita ja ruokintaa on korjattava.

Sikojen terveydenhuolto ja lääkintä

Luomusikatilalla noudatetaan luomutuotannon säädöksiä ja kaikkea sikoja koskevaa lainsäädäntöä. Terveydenhuollossa ja eläinten sekä rehujen tuonnissa noudatetaan Eläinten terveys ETT ry:n ohjeita. ETT ry:n alaisuudessa toimii sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava. Sikava on kaikille sikatiloille avoin järjestelmä, jonka ensisijaisena tehtävänä on edistää sikaterveydenhuollon kansallisen tason ehtojen toteutumista suomalaisilla sikatiloilla. Sikava kehittää ja ylläpitää terveysluokitusrekisteriä niistä sikatiloista ja sikojen pitopaikoista, jotka kuuluvat kansalliseen terveydenhuoltoon. Sikavan jäsenenä olevat teurastamoalan yritykset edellyttävät tuottajiensa noudattavan vähintään kansallisen tason ehtoja. Luomusikakin sairastuu ja sairas eläin pitää aina hoitaa asianmukaisesti. Tilalla saa olla vain eläinlääkärin määräämiä lääkevalmisteita. Esimerkiksi loislääkkeiden tulee olla eläinlääkärin määräämiä. Lääkkeiden varoajat ovat kaksinkertaiset normaalin tuotannon varoaikoihin verrattuna. Lääkevalmisteiden käyttö ennaltaehkäisevästi on kielletty, lukuun ottamatta fytoterapeuttisia ja homeopaattisia lääkkeitä (mikäli valmiste on Suomessa rekisteröity). Ennaltaehkäiseväksi lääkevalmisteiden käytöksi ei katsota eläinlääkärin määräämiä hoitoja. Lääkehoitoihin ei lueta loislääkitystä, rokotteita eikä pakollisia taudinvastustusohjelmiin kuuluvia lääkityksiä. Kastraation yhteydessä annettua kivunlievitystä ei lueta hoitokertoihin, koska se on pakollinen toimenpide

Lisätietoja

Lisää luomusikojen hoidon käytännön toteutuksesta voit lukea ProAgrian Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat -oppaasta


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.