Kotieläintuotanto - rehuntuotantosopimukset

Luomukotieläintilalla omien peltojen sadontuottokyvyn kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri rehuomavaraisuus huonoinakin vuosina. On oleellista, että viljelijä osaa valita oikeat kasvit oikealle lohkolle ja oikeaan paikkaan viljelykierrossa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Erityisesti märehtijöiden kasvatuksessa riittävä laadukkaiden perusrehujen tuotanto omilla pelloilla on tilan toiminnan kannalta tärkeää, koska luomulaatuisten karkearehujen hankinta ”vapailta markkinoilta” on usein haasteellista. Ostorehujen laatukaan ei aina välttämättä vastaa sen hetkistä tarvetta.

Rehujen sopimustuotanto

Mikäli omalta tilalta ei kuitenkaan saada riittävästi rehua, voidaan turvautua sopimustuotantoon muiden luomutilojen kanssa. Toiselta luomutilalta voidaan ostaa luomurehuja ja osittain myös SV2-rehuja. Tarvittaessa saman alueen tilojen kanssa yhteistyössä tuotettu rehu voidaan laskea mukaan rehuomavaraisuusvaatimuksen täyttymiseen.

Rehuntuotannosta suositellaan aina tehtäväksi kirjallinen sopimus, jossa jaetaan vastuualueet ja varmistetaan kaikkien osapuolien sitoutuminen luomutuotantoehtojen noudattamiseen. Sopimuksen avulla voidaan välttää myöhempiä epäselvyyksiä liittyen työtehtävien jakoon, tuotteen laatuuun ja hinnoitteluun. Ohjeita sopimuksen tekoon ja tuotteiden hinnoitteluun löytyy esimerkiksi Farmarin Pörssistä.

Kirjallinen sopimus on välttämätön, jos kasvitila haluaa vapautua luonnonmukaisen tuotannon erityistukisopimusehdoissa olevasta viljelykierron myyntikasvivaatimuksesta tuottamalla rehua luomukotieläintilalle. Kun luomukotieläintila ostaa yli puolet luomukasvitilan rehusta käytettäväksi luomueläinten ruokintaan, voi kasvitilan kierrossa olla alle 30% myyntikasveja eli esim. puitavaa viljaa tai valkuaiskasveja. Kopio kirjallisesta sopimuksesta toimitetaan Ely-keskukseen.


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.