Luomutermejä selkosuomella ja lisälukemista

Alihankintatoiminta: Luomutuote lähtee tilan ulkopuolelle kuivattavaksi, jauhettavaksi, lajitteluun tms. Alihankkija tekee työn, esim. rahtikuivauksen, mutta tuotteen omistus säilyy päämiehellä eli luomuviljelijällä. Toiminta kuvataan luomusuunnitelmassa ja alihankintasopimus liitetään osaksi luomusuunnitelmaa.

Asiakirjaselvitys: Todistus valvontajärjestelmään kuulumisesta (luomutodistus). Tulee tilalle luomutarkastuspäätöksen mukana. Kopio kulkee luomutuotteen mukana omistajan vaihtuessa. Julkinen asiakirja, joka löytyy myös internetistä: https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/

Laajaperäisyysselvitys: Paljonko lantaa luovuttavalla tilalla on eläinyksiköitä lannan levityspinta-alaa kohti (tilan oma pinta-ala + lantaa vastaanottavien tilojen pinta-alat yhteensä). Jos lopputulos on alle 2 ey/ha, lantaa ei katsota teollisesti tuotetuksi, ja sitä voi käyttää täydennyslannoituksena vastaanottavalla luomutilalla. Luomutilalla kirjataan muistiinpanojen kohtaan Täydennyslannoitus tilalle hankittu karjalanta ja sen käytön perusteet (esim. Ravinnetarvelaskelma). Vastaanotettavasta lannasta pyydetään aina käyttöön voimassa oleva Lanta-analyysi. On huomioitava, että myös oman tilan tavanomaisten eläinten lannan käyttö on täydennyslannoitusta.

Luomusitoumus: (aiemmin luomusopimus) haetaan paikalliselta ELY-keskukselta luomuun siirryttäessä. Sitoumukseen liittyvää luomukorvausta haetaan vuosittain maataloustukihaun yhteydessä. Tuen maksun edellytyksenä ovat Ruokaviraston tuotantoehtojen ja luomusitoumusehtojen noudattaminen. Sitoumus edellyttää luomuvalvontajärjestelmään liittymistä.

Luomusuunnitelma: Asiakirjakokonaisuus, jossa kuvataan, kuinka luomutuotantoehtoja tilalla käytännössä toteutetaan. Suunnitelmaan kirjataan mitä tilalla tuotetaan, missä tuotteet käsitellään ja tapahtuuko kaikki toiminta luomutilalla. Siinä kuvataan myös, kuinka kasvien ravinnetarve täytetään ja miten rikkakasvit, kasvitaudit ja tuholaiset pidetään hallinnassa. Tuotteiden varastointi, käsittely ja kuljetukset kuvataan erityisen tarkkaan, jos tilalla on rinnakkaisviljelyä tai mukana on luomukotieläintuottajia tai muita kuin luomutoimijoita.

Luomuvalvonta: Ruokaviraston luomuvalvontaan ilmoittaudutaan mukaan Luomuvalvontalomakkeella 1, joka toimitetaan ELY-keskukseen liitteineen. Samalla sitoudutaan noudattamaan luomutuotannon ehtoja. Ehtojen noudattaminen varmistetaan vuosittaisella luomutarkastuksella, jonka ELY-keskus toimeksiantaa ja tekee tuotantotarkastuspäätöksen. Valvonnalla varmistetaan, että luomu pysyy luomuna jokaisessa vaiheessa pellolta pöytään. Kuulumalla luomuvalvontaan ja noudattamalla tuotantoehtoja tilan tuotteita voi myydä luomutuotteina. Tuotantotarkastus tehdään vaikka tila ei tekisikään luomusitoumusta ja hakisi luomutukea. Luomutuotteita ei voi markkinoida kuulumatta luomuvalvontaan.

Myyntikasvi: Luomusitoumuksen ehdot edellyttävät, että luomukasvinviljelytila sitoutuu myyntikasvien tuottamiseen. Myyntikasveja tulee viljellä vähintään 30 prosentilla sitoumusalasta sitoumuskauden aikana. Myyntikasveja ovat esimerkiksi viljat, herne, härkäpapu, peruna, sokeri- tai rehujuurikkaat, öljykasvit ja kuitukasvit. Nurmikasveista myyntikasveiksi määritellään ainoastaan valvotut siementuotantonurmet. Myyntikasveiksi kelpaavat lajit on listattu Valtioneuvoston asetuksessa luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (asetuksen liite 2).

SV1 ja SV2: 1. ja 2. vuoden siirtymävaihe: aika, jolloin lohkoja on viljeltävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksin, mutta tuotteiden markkinoiminen luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin ei ole vielä mahdollista. Yksivuotisilla kasveilla siirtymävaiheen pituus on kaksi vuotta ennen kylvöä. Nurmikasveilla aika on kaksi vuotta ennen sadonkorjuuta. Muilla monivuotisilla kasveilla, kuten raparperi, mansikka ja omena siirtymäaika on kolme vuotta ennen sadonkorjuuta. Siirtymävaiheen ensimmäinen vuosi (SV1): kalenterivuosi, jonka aikana kasvulohkon siirtyminen on aloitettu. Siirtymävaiheen laskeminen voidaan aloittaa aikaisintaan siitä päivämäärästä, jolloin hakemus valvontajärjestelmään liittymisestä on saapunut ELY-keskukselle. Luomukasvituotannon ohjeet, sivu 9.

Varastokirjanpito: selviää tuotteiden siirtyminen tilalle, tilalta ja myös tilan sisäinen käyttö. Kirjanpito sisältää myös kaikki luomutuotteiden tuotannon tuotantopanokset, joita ovat lanta, lannoitteet, kalkki, siemenet ym. (yhteys lohkokirjanpitoon). Varaston tase eli varaston suuruus saadaan vähentämällä tuotetuista ja hankituista kokonaismääristä luovutetut, myydyt ja käytetyt tuotteet. Kirjanpito tarkastetaan tuotantotarkastuksen yhteydessä. Myös yhteys annettuihin vakuutuksiin tai viljapasseihin täytyy olla selvitettynä, eli esimerkiksi eränumerot merkitään myös varastokirjanpitoon. Lantaa ei tarvitse merkitä.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus: Luomuviljelijän vakuutus siitä, että tilalta lähtevä tuote-erä on luomutuotettua tai siirtymävaihetuote SV2. https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/

Viljapassi: Viljapassi on viljalähete tai kuormakirja, jota käytetään tietojen siirrossa, kun viljaerä myydään ja toimitetaan tilalta vastaanottajan varastoon. Sitä voidaan käyttää myös öljy- ja palkokasvien toimituksissa. Luomutuotteita kuljetettaessa se korvaa vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja saateasiakirjan. Liitteeksi laitetaan asiakirjaselvitys*. Viljapassi löytyy Vyr:n internet-sivuilta: http://www.vyr.fi/fin/viljelytietoa/viljapassi/

Lisätietoja valvonnasta ja luomuehdoista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta www.ruokavirasto.fi. Ohjeiden lisäksi siellä on paljon mallipohjia täyttöohjeineen. Lisäksi sinne kootaan vuosittaiset luomuviljelijäkirjeet.

Lisätietoa erikasvien viljelystä

  • Peltokasvilajikkeet 2014. 2014. Tieto tuottamaan 139. ProAgria Keskusten Liitto.
  • Valkuaisrehujen tuotanto ja käyttö. 2011. Tieto tuottamaan 134. ProAgria Keskusten Liitto.
  • Luomuviljan tuotanto. 2000. Tieto tuottamaan 86. Maaseutukeskusten Liitto.
  • Luomupellon kasvinsuojelu. 2000. Tieto tuottamaan 84. Maaseutukeskusten Liitto.
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 2006–2013. 2014. MTT raportti 128. Katso tästä.
  • Kasvuvoimaa luomuohralle. 2004. Maa- ja elintarviketalous 52. Katso tästä.
  • Luomutilan valkuaiskasviopas. 2007. Luomuliitto ry. Katso tästä.
  • Öljypellavan viljelyopas. 2010. Öljypellavayhdistys. Katso tästä.
  • Luomurypsin ja -rapsin viljely: www.vyr.fi → Haejulkaistu → Rypsin ja rapsin viljelyopas → Luomurypsin ja rapsin viljely. Rypsin ja rapsin opas → Rypsin ja rapsin viljelyopas

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.