Kotieläintuotanto - luomumaidontuotanto

Valtakunnallisesti luomumaidontuotanto on ollut tasaisessa kasvussa. Luomumaidon tuotanto lisääntyi v. 2018 10 prosenttia toisin kuin tavanomaisen maidon tuotanto, joka laski 0,5 %. Vuonna 2018 meijereihin toimitettiin yhteensä luomumaitoa vajaa 69 miljoonaa litraa, mikä on 3% kokonaismeijerimaitomäärästä.

Suomessa ollaan pääsemässä samalle kasvun uralle, joka on ollut havaittavissa jo muutaman vuoden ajan erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Haasteena on saada tuotannon lisääntyminen pysymään samassa tahdissa markkinoiden kasvun kanssa. Luomumaidontuotantoon siirtyminen on useamman vuoden prosessi, joten tarvetta tulee pystyä ennakoimaan hyvissä ajoin. Luomutuotannosta kiinnostuneiden tilojen siirtyminen tuotantotapaan tulee suunnitella huolellisesti, jotta siirtyminen tapahtuu hallitusti. Jo luomutuotannossa olevien maitotilojen tuotannon kehittäminen on jatkuva prosessi.

Luomuun siirtymisen ja tilan luomumaidontuotannon kehittämisen kannustimeksi tarvitaan hyviä esimerkkejä onnistumisista luomutiloilla. Tähän artikkeliin on koottu luomumaidontuotannon keskeisiin kysymyksiin liittyvä tietämys käytännön läheisiksi tietopaketeiksi. Tietopaketeissa on hyödynnetty kotimaisen tiedon ja käytäntöjen lisäksi Pohjoismaissa kehitettyjä valmiita toimivia malleja.

Vaihtoehtoja luomutilojen rehuntuotantoon

Luomukotieläintuotannossa on mahdollista hyödyntää nykyistä laajempaa kasvivalikoimaa. Kasvivalikoiman monipuolistaminen mahdollistaa viljelyvarmuuden ja satotasojen parantamisen, lisää kotoista valkuaista karkearehustuksen kautta sekä löytää uusia seosvaihtoehtoja erilaisille lohkoille. Luomukotieläintilojen rehuntuotantoon soveltuvia kasvilajeja ovat esimerkiksi keltamaite, kevätruisvehnä, rehukattara, rehumailanen, sikuri, vuohenherne sekä yrtit nurmissa.

Vaihtoehtoja luomutilojen rehuntuotantoon -webinaarin tallenne

Vaihtoehtoja luomutilojen rehuntuotantoon - webinaariesitys

Tietokortti Keltamaite


Tietokortti Kevätruisvehnä


Tietokortti Rehukattara


Tietokortti Rehumailanen


Tietokortti Sikuri


Tietokortti Vuohenherne


Tietokortti Yrtit nurmissa


Tietokortti Säilörehu

Luomulypsylehmä terveenä uudelle tuotantokaudelle

Lypsylehmän uralla suurin sairastumisriski liittyy poikimista seuraaviin päiviin. Miten luomumaitotilalla voidaan toimia niin, että riski on mahdollisimman pieni? Tähän tietopakettiin on koottu tietoa umpikauden merkityksestä ja tunnutuksessa huomioitavista tekijöistä, luomumaitotilalla käytettävissä olevista keinoista akuuttien terveysongelmien hoidossa ja herutuskauden turvallisesta tuotoksen nousuun tähtäävästä ruokinnasta.

Luomulypsylehmä terveenä uudelle tuotantokaudelle -webinaarin tallenne

Luomulypsylehmä terveenä uudelle tuotantokaudelle -webinaariesitys

Ketoosi on energia-aineenvaihdunnan häiriö, joka ilmenee, kun lehmälle syntyy n. 2 – 6 vkoa poikimisen jälkeen negatiivinen energiatase. Lisätietoa ketoosin ennaltaehkäisystä:

Tietokortti ketoosi

Poikimahalvaus on kalsiumaineenvaihdunnan häiriö, joka syntyy kun, poikimisen jälkeen kalsiumin tarve kasvaa suuremmaksi mitä elimistön irrottama kalsiumin määrä rehusta ja luustosta on. Lisätietoa laidunhalvauksen ennaltaehkäisystä:

Tietokortti poikimahalvaus

Utaretulehdus syntyy, kun lehmän ihon omia tai ympäristön bakteereita pääsee vedinkanavan läpi utareeseen ja utareen puolustusmekanismit eivät pysty tuhoamaan bakteereita riittävän nopeasti. Lisätietoa utaretulehduksen ennaltaehkäisystä:

Tietokortti utaretulehdus

Isot maitotilat luomuun

Isoa maitotilaa siirrettäessä luomutuotantoon on ratkottava hyvin monenlaisia kysymyksiä. Miten siirtyminen kannattaa toteuttaa ja aikatauluttaa? Miten luomuun siirtymiseen tulisi valmistautua? Miten turvataan rehuntuotanto ja luomurehun saatavuus isossa mittakaavassa? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia tässä tietopaketista.

Isot maitotilat luomuun -webinaarin tallenne

Isot luomutilat luomuun-webinaariesitys

Luomuvasikasta lupaavaksi hiehoksi

Mitä kannattaa muistaa emän umpikaudella, jotta vasikalle saadaan paras mahdollinen alku elämälle? Miten valmistaudutaan poikimiseen? Tähän tietopakettiin on koottu vinkit pienen vasikan elämän alkuhetkistä huolehtimiseen ja saattamisesta hiehopolulle. Vinkkien avulla uudesta tulokkaasta kehittyy tulevaisuuden kestävä ja terve maidontuottaja.

Luomuvasikasta lupaavaksi hiehoksi -webinaarin tallenne

Luomuvasikasta lupaavaksi hiehoksi -webinaariesitys

Askeleet vasikan hyvään elämään alkavat jo ennen syntymää.Umpikauden ruokinta on suurin lehmän ja vasikan terveyteen vaikuttava tekijä. Huomiota on kiinnitettävä myös vasikkalan olosuhteisiin, vasikoiden kasvun seurantaan sekä ulkoiluun.

Tietokortti luomuvasikka

Enemmän irti luomumaitotilan laidunnurmista

Luomumaitotilat voivat parantaa merkittävästi toimintansa kannattavuutta tehokkaasti hoidetun laidunnuksen avulla. Laidunnus parantaa eläinten hyvinvointia ja tuotosta sekä peltoalan tehokasta käyttöä ja pienentää karkearehuvarasto- ja lantalainvestointeja. Erittäin suuri merkitys laidunnuksella on luomun imagon ylläpidossa. Tähän tietopakettiin on koottu tietoa, kuinka laidunnus saadaan toimimaan tehokkaasti luomumaitotiloilla kaikissa tilakokoluokissa.

Enemmän irti luomumaitotilan laidunnurmista -webinaarin tallenne.

Enemmän irti luomumaitotilan laidunnurmista -webinaarin esitys

Luonnonmukaisessa tuotannossa nautojen kasvatuksen tulee sääolosuhteiden mukaan perustua mahdollisimman paljon laiduntamiseen ja laitumien hyväksikäyttöön ruokinnassa. Pääsääntö on, että laidunkaudella tulee kaikkien nautojen päästä päivittäin laitumelle. Tästä voidaan poiketa vain erikseen määritellyissä tapauksissa. Lisätietoa laidunnuksesta:

Tietokortti Laidunnus.pdf

Kotieläintuotanto - laidunnus

Opasvideoita luomumaidontuotantoon


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.